Zemin Yalıtkanlık Direnci

Tesislerde doğrudan dokunmaya karşı alınacak önlemlerin en önemlilerinden biri, çalışma alanının çalışma gerilimine göre elektriksel yalıtımının sağlanmasıdır.
Tesislerin çoğunda, zemin ve temas alanında yer alan duvar ve benzeri çevresel faktörler; yalıtım malzemesi (izolasyon halısı vb.) ile kaplanarak önlemler almaktadır. Zemin ve çevresel faktör yalıtımına yönelik olarak kullanılan malzemelerin, çalışma gerilimi dikkate alınarak, uygunluğu zemin yalıtkanlık direnci ölçümleri sonucunda belirlenir.

Turanalp Muhendislik, Yalıtım Direnci konusunda TS HD 60364-6 Standardına göre akredite bir kuruluştur. Farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve uzman kadrosu ile ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlarını hazırlamaktadır.